درجه علمی پژوهشی دوفصلنامه مطالعات معماری ایران طی نامه شماره ۱۶۱۶۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور،‌ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده

و پروانه انتشار این نشریه به شماره ۲۳۰۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

این نشریه حاصل همکاری مشترک علمی دانشگاه کاشان با دانشکده معماری دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایی و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی و انجمن علمی انرژی ایران است.


نشریۀ مطالعات معماری ایران در آخرین ارزیابی کمیسیون نشریات علمی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۹۹  حائز رتبۀ «ب» شده

و مطابق آخرین رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دارای ضریب تأثیر 0.758 با شاخص کیفیت Q1 است.


مقاله های دریافتی، به‌صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه منتشر می شوند.

مقاله های دریافتی، در مرحلۀ ارزیابی اولیه با استفاده از سامانۀ سمیم نور مشابهت‌یابی می شوند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

برای تسهیل استفادۀ دانشجویان و پژوهشگران، امکان دسترسی آزاد و رایگان به تمامی مقاله ها در تارنمای مجله فراهم است.

تمامی حقوق معنوی هر مقاله و مسئولیت محتوای آن، متعلق به نویسنده آن است.

 

*** شیوه تنظیم مقاله برای نشریه مطالعات معماری ایران ***

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 22، اسفند 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط