دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، اسفند 1402، صفحه 5-328 
تحقیقات پرسش‌مدار: مطالعات میان‌رشته‌ای معماری و علوم انسانی

صفحه 55-75

10.22052/jias.2024.253642.1251

زهرا اهری؛ هادی ندیمی؛ پریسا رحیم زاده؛ مریم حیدرخانی؛ فاطمه توانایی مروی؛ صحرا عابری زاهد؛ شیوا فلاح نجم آبادی


گونه‌شناسی فضایی ـ کالبدی مساجد تاریخی استان فارس

صفحه 151-168

10.22052/jias.2024.252561.1173

سید محمدحسین ذاکری؛ سیده یاسمن ده بزرگی؛ زهرا غلامی رویین تن