تصاویر روی جلد نشریه مطالعات معماری ایران

 

شماره یک. تیمچه امین الدوله، کاشان شماره دو. ایوان جنوبی مسجد جامع اصفهان شماره سه. بقعه شیخ عبدالصمد، نطنز شماره چهار. تالار موسیقی عالی‌قاپو