راهنمای نگارش مقاله

مقالات ارسالی به «مطالعات معماری ایران» باید علاوه بر آن که هم سو با اهداف و زمینه های این نشریه هستند، با معیارهای موردنظر دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور نیز مطابقت داشته باشند. از جمله:

- مقالات باید منطبق بر نیازهای روز جامعه باشد.
- مقالات باید در جامعه علمی کاربرد و اثربخشی داشته باشد.
- موضوع مقالات به روز باشد.
- مقالات دارای نوآوری علمی باشد.
سطح و کیفیت علمی مقالات با اعتیار نشریه متناسب باشد.


هنگام ارسال مقاله لازم است فایل‌های زیر نیز ارسال شوند:


انواع مقالات قابل انتشار در نشریه مطالعات معماری ایران

- نشریۀ «مطالعات معماری ایران» انواع مقالات علمی اعم از پژوهشی، ترویجی و مروری را که پیش‌تر در جای دیگری منتشر نشده باشند، می‎پذیرد.

مقاله پژوهشی مقاله‌‌ای است که در آن، نویسنده یک پرسش ـ یا چند پرسش مرتبط ـ را که واجد معنا و اهمیت و قابل پاسخ گویی باشند، مطرح و تشریح می‌کند و سپس بر اساس روش علمی موجهی که با سرشت پرسش یا پرسش‌های مقاله سازگار باشد، با اتکا به منابع معتبر مرتبط، برای یافتن پاسخشان تلاش می‌کند. یک مشخصه مهم مقاله علمی ـ پژوهشی آن است که حدود صدق و اعتبار یافته‌هایش به تناسب منابع، متغیرها و مسائل، و روش‌های تحلیل و استدلال و تعلیل، قابل تعیین و قابل بحث است.

مقاله ترویجی اطلاعات منتشر شده در حوزه یک موضوع به‎خصوص را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. این نوع مقاله می‌تواند خلاصه‌ای از مقالات علمی و منابع موجود باشد اما معمولاً سازمان‌دهی خاص خود را دارد و خلاصه و استنتاج‌ها را ترکیب می‌کند و اطلاعات را در ساختاری نو ارائه می‌دهد. مقاله ترویجی می‌تواند تفسیری جدید از مقالات و کارهای قبلی ارائه دهد یا اطلاعاتی جدید را با تفاسیر قبلی در هم آمیزد، یا سیر جریان پیشرفت فکری حوزه موردبحث و مباحثات مربوط به آن را ترسیم کند. مقاله علمی ترویجی بسته به‌موقعیت ممکن است مقالات و منابع را مورد ارزیابی قرار دهد و مناسب‌ترین و مربوط‌ترین منابع را به خواننده پیشنهاد کند.

مقاله مروری نوعی مقاله است که به مرور پیشینه موجود در یک موضوع علمی می پردازد. در مقالات مروری، نتایج ارائه شده در نوشتارهای علمی درباره موضوعی خاص جمع‌بندی و ارزیابی می‌شود. این نوع مقاله ممکن است هر چیزی را مورد بررسی قرار دهد و به گونه‌ای طراحی می‌شود تا اطلاعاتی را که قبلاً چاپ شده‌اند خلاصه، تحلیل و ارزیابی کند. در این گونه مقالات به ندرت یافته‌ای تجربی و جدید گزارش می‌شود. مقالات مروری روایتی کاملاً مشخص دارند، معمولاً انتقادی‌ هستند و باید تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه دهند.

- مقاله‌ باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشد.

- مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ به عهده نویسنده (نویسندگان) است.

- مجله در قبول، رد یا ویرایش محتوای مقاله آزاد است.

- مجله نظر داوران علمی را معیار تشخیص نوع مقاله می‎داند.

- تایید نهایی مقاله برای چاپ در نشریه، پس از دریافت نظر داوران، با هیات تحریریه نشریه است.

-  استفاده از مقالات منتشر شده در این دوفصلنامه در سایر مجلات یا کتاب‌ها، بدون ذکر نام مآخذ ممنوع است.

- چنان‌چه مقاله‌ای ­خارج از این ضوابط باشد، قبل از ارائه به هیات تحریریه و داوران، از فهرست موارد بررسی حذف خواهد شد.

 • هزینه‌های مدیریت مقاله‌ها، ویراستاری و صفحه پردازی، چاپ و انتشار کاغذی و الکترونیکی مقاله، برعهده مجله است و صرفاً هزینه داوری‎ بر عهده نویسنده می‌باشد.

راهنمای نگارش مقاله علمی در نشریه مطالعات معماری ایران

در تنظیم مقاله رعایت بخش‌های زیر، به ترتیب ذکر و توجه به نکات نگارشی و ویرایشی هر بخش، ضروری است:

 •  صفحه مشخصات نویسنده: شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد)، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال، شماره تلفن، پست الکترونیکی (نویسنده مسئول باید در عنوان نویسندگان معرفی شود.

- در فایل بدون نام مقاله، این بخش باید به کلی حذف گردد.

- عنوان نویسنده اعم از مهندس، دکتر و ... نباید در مقاله ذکر شود و معرفی نویسنده صرفا ­باید مطابق با ترتیب زیر صورت پذیرد:

نام و نام خانوادگی

سمت دانشگاهی (مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، دانشکده محل خدمت، دانشگاه.

- اگر نویسنده عضو هیئت علمی نبوده و صرفاً دانشجو یا فارغ‌­التحصیل رشته‌­ای است، این اطلاعات به صورت زیرنویس و به ترتیب زیر در مقاله درج خواهد شد: تحصیلات (دکترا، دانشجوی دکترا، دانشجوی کارشناس ارشد و ...) ، رشته، دانشگاه محل تحصیل.

- نویسنده مسئول باید مشخص باشد و نشانی ایمیل و شماره تماس ایشان حتماٌ درج گردد.

 •  چکیده فارسی، حداکثر 300 کلمه بدون ارجاع و پی‎نوشت، (باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و شامل بیان مسأله یا اهداف پژوهش، روش پژوهش، مهم‌ترین یافته‌ها، نتیجه‌گیری باشد) با ذکر عنوان مقاله و کلید واژه‌ها (سه تا پنج کلمه) در یک صفحه مجزا تنظیم می‌گردد.
 • پرسش‌های پژوهش شامل 2 ـ 3 پرسش اصلی پژوهش به طور مجزا است و در پایان مقاله باید به آن‎ها به صراحت پاسخ داده شود.
 • مقدمه شامل طرح موضوع (بیانگر مسأله پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله)، اهداف پژوهش،‌ پیشینه پژوهش، روش پژوهش و معرفی کلی مقاله است.
 • متن و بدنه مقاله شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌های پژوهش است.

- تعداد صفحات مقاله باید حداکثر 20 صفحه و تعداد کلمات آن حداکثر 8000 کلمه باشد.

- فاصله خطوط  Singleو قلم متن برای متن فارسی مقاله B-Mitra12 ، برای عناوین فارسی B-Mitra14 و برای بخش انگلیسی Times New Roman11 است.

- در مقابل تیترهای بدنه مقاله نباید علامت دونقطه (:) قرار گیرد. همچنین غیر از مقدمه و نتیجه گیری براساس سلسله مراتب شماره‌گذاری شوند. دقیقا براساس الگوی زیر:

 1. مرمت
 2. 1. سیاست های بازآفرینی

- در نگارش متن باید به املای صحیح کلمات و نکات زیر توجه شود:

               در تمامی کلمات جمع با «ها»، «ها» به صورت مجزا باشد.

               عبارت «می» در فعل های مضارع به صورت مجزا باشد.

               از «ی» مجزا، به جای همزه در انتهای کلمات استفاده نشود.

               در کلمات مرکب مانند پی‌نوشت و پایان‌نامه و ... نیم فاصله رعایت شود.

               تمام نقل قول‎های فارسی باید درون گیومه فارسی («») قرار گیرند.

               در نوشتن اعداد اعشاری باید از ممیز فارسی (/) استفاده شود.

- در استفاده از علائم نگارشی مانند: . ، : ؛ و سایر موارد، این علائم باید چسبیده به کلمه قبلی و یک فاصله (Space) با کلمه بعدی داشته باشند.

 • نتیجه پژوهش باید به گونه‌ای منطقی و مستدل (همراه با جمع‌بندی موارد طرح شده) و شامل پاسخ به سوال پژوهش در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد.
 • تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند (در صورت نیاز). در صورتی که پژوهش با حمایت کسانی به انجام رسیده است، درج نام حامی یا حامیان در مقاله ضروری است.
 • پی‌نوشت‌ها: شامل معادل‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و به صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله درج گردد.
 •  منابع فارسی و لاتین شامل صرفا منابعی که در متن مورد استناد قرار گرفته‌اند، به ترتیب الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده.

- فهرست منابع صرفا شامل منابع مورد استناد در متن باشد.

- این فهرست باید بدون شماره گذاری باشد و هرمنبع صرفا با علامت ـ (shift+j) مشخص شود.

 - درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر، براساس شیوه نامه ایران (تهیه شده توسط پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) می باشد. این شیوه نامه به همراه شیوه تنظیم مقاله در لینک های زیر، قابل بارگیری است:

 شیوه‌نامه ایران ؛ یک
شیوه‌نامه ایران؛ دو
شیوه تنظیم مقاله برای نشریه مطالعات معماری ایران

 

 - خلاصه‌ای از شیوه درج منابع و استناد:

در متن مقاله به صورت: (نام خانوادگی نویسنده سال انتشار، صفحه)
  ـ در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان کتاب. نام مترجم یا مصحح. محل نشر: ناشر.

مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. نام مجله دوره (شماره مجله): شماره صفحه ابتدا ـ شماره صفحه انتها.

مقاله اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجله علمی دوره، ش. نشانی الکترونیکی مقاله (دسترسی در تاریخ).

- ارجاع‌‎دهی متن، تصاویر و جداول مقاله باید به صورت درون ‎متنی و با رعایت شیوه‌‎نامه ایران صورت گیرد. در این مجله، هیچ مطلبی نباید به صورت پانوشت درج گردد. کاربرد پی‌‎نوشت برای توضیحات اضافه بلامانع است.

- در نگارش مقاله، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که ذکر مطالب و استفاده از رفرنس‌ها به صورت پشت سرهم و ممتد جائز نیست و موجب تضعیف متن می‌شود.

- جزییات علامت گذاری (، : ) استناد درون متنی باید بر اساس شیوه نامه ایران رعایت شود. 

 • بخش انگلیسی شامل دو صفحه که در انتهای مقاله پس از منابع می‌آید:

                الف ـ همه مشخصات صفحه اول بخش فارسی

                 ب ـ ترجمه کاملی از چکیده فارسی (حداکثر در 400 کلمه).

                         - در بخش انگلیسی مقاله مشخصات نویسندگان باید به صورت کامل درج گردد.

                         - چکیده انگلیسی باید مطابق آخرین نسخه چکیده فارسی باشد.

 • در نگارش بخش انگلیسی، دقت شود که در تمامی عبارت‌‎های انگلیسی (غیر از جمله‎ها)، اعم از عبارت‎های موجود در پی‎‌نوشت، منابع انگلیسی و عنوان، حروف اول تمامی کلمات، غیر از حروف اضافه، باید به صورت بزرگ Capital  باشد. این موضوع در جملات کامل، تابع گرامر جمله است.
 • شیوه تنظیم تصاویر

- در مقاله باید تنها آن دسته از تصاویر قرار گیرند که بدون آن‎ها مفهوم مقاله ناقص می‎ماند.

- تصاویر، نمودارها و جدول‌ها با کیفیت مناسب (تصاویر با دقت 300 dpi و با فرمتjpg ) و اشاره به منبع و تعیین محل آنها در مقاله حائز اهمیت است.

- تصاویر به ‎کاررفته در متن مقاله (اعم از عکس‌ها، نقشه‌ها و نمودارها) باید به صورت پی‎ در پی شماره‌گذاری شود. به عبارت دیگر، این مجله میان عکس، نمودار و نقشه تمایزی قائل نمی‌شود و همه را تحت عنوان «تصویر» معرفی می‌کند

- جدول‌های مقاله باید به صورتی باشند که بتوان شکل و متن داخل آن را تغییر داد. چنان‎چه جدولی به صورت عکس در متن مقاله قرار داده شده، پس از پذیرش باید نسخه قابل ویرایش آن همراه با تصاویر مقاله ارسال شود.

- عنوان جداول در بالا (به صورت جدول 1: ) و تصاویر در پایین آنها (به صورت تصویر 1: ) نوشته شود. منبع و مأخذ جداول و یا تصاویر در ذیل عنوان آنها باید ذکر شود.

- عنوان و توضیح تصاویر و جداول نباید درون کادر (Text Box) قرار گیرند.

- کلیه تصاویر باید در حالت In line with text باشند.

- صرفاً در مواردی که مدرک یا تصویر یا جدولی برگرفته از منبعی است،‌ باید مورد استناد قرار گیرد. چنان‎چه آن مدرک به کلی توسط نگارندگان تهیه شده، نیازی به ارجاع نیست. در این موارد از قید واژه «نگارندگان» نیز جداً پرهیز شود.

 • پس از پذیرش مقاله، ضروری است تصاویر مقاله در فایل‎هایی با کیفیت بالا به فرمت jpg، و با نام‎های لاتین مطابق شماره تصویر در متن مقاله، در فولدری مجزا و فشرده از طریق ایمیل ارسال شود.
 • شیوه ارسال مقاله

مقاله باید از طریق سامانه نشریه در قالب یک فایل اصلی (دارای نام و مشخصات) و یک فایل بدون نام ارسال گردد. هر دو فایل یاد شده باید با برنامه رایانه‌ای WORD  تایپ شده و در قالب DOCx باشند. چنان‎چه مقاله‎ای خارج از ضوابط و شیوه‎نامه نشریه تنظیم گردد، قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران، به نویسنده برگشت داده خواهد شد.