دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

علمی پژوهشی

الگوهای روابط فضایی در رباط‌های مسیر تاریخی جرجان به نیشابور با بهره‌گیری از نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.248764.1154

پردیس زنجیریان؛ الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان


مطالعۀ قیاسی ویژگی‌های محیطی مرتبط با رفتار ازنظر کاربران و مؤلفه‌های نحو فضا در محلۀ مسکونی با بافت ارگانیک؛ محلۀ چیذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.248742.1152

نصر اسلامی مجاوری؛ حمیدرضا انصاری؛ علیرضا عینی‌فر


گونه‌شناسی معماری مساجد تبریز و باکو در دورۀ قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.245873.0

شهناز فرمانی؛ غلامحسین معماریان


استراتژی‌های حمل بار در عصر هخامنشی با تکیه بر شناسایی روش‌های حمل مصالح سنگی در تخت‌جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.252590.1181

مهدی معتمدمنش؛ مریم کوراوند؛ زهرا شیرزادنیا؛ خسرو دانشجو


تبیین رویکرد نهادهای مشاور کمیتۀ میراث جهانی در ارزیابی پرونده‌های نامزد میراث جهانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.252914.1200

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان


بازآفرینی گنبد برج‌مقبرۀسه‌گنبد ارومیه بر پایۀ مستندات معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.246597.1075

مظفر عباس زاده؛ لیلا دانش


شناسایی نقوش و بررسی عناصر تشکیل‌دهندۀ خوون‌چینی‌‌های شوشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.253191.1222

علی زنگنه؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی


معماری و نظام استقراری سکونت‌گاه‌های فصلیِ جوامع دام‌پرور-کشاورز دوره باستانِ متاخر در جنوب فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.248329.1107

محسن جاوری؛ بهروز آقایی


بررسی ارتباط سازمان فضایی و شیوه زندگی در خانه های حیاط دار دهه 50 تا 90 شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2024.253106.1215

سارا جلالیان؛ سارا مرادبیگی؛ امید دژدار


علمی مروری

مقایسۀ تطبیقی رویکردهای طراحی میان‌بافت تاریخی در پژوهش‌های مرتبط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.252976.1206

ایلقار اردبیلچی؛ سعید حقیر؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی


علمی ترویجی

نسبت اصالت و یکپارچگی در مرمت میراث معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.252972.1207

پیروز حناچی؛ محمد حسن خادم زاده؛ هانیه فراهانی


مطالعه کیفی و گونه شناسی بادگیرهای یک طرفه در شرق ایران (نمونه موردی: شهرستان خوسف و روستای خور در استان خراسان جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2024.245890.0

منصوره درمحمدی؛ منصوره طاهباز؛ آذین فراهانی ولاشجردی


علمی پژوهشی

مدارس شهر یزد در روزگار آل کاکویه و اتابکان: بازشناسی معماری و فهم ماهیت مدارس برپایۀ گزارش‌های تاریخی و شواهد محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22052/jias.2024.253321.1234

ذات الله نیک زاد؛ مجتبی مهرعلی


از ناصری تا اهواز؛ بازخوانی تجربه تجدد در یک شهر ایرانی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22052/jias.2024.252934.1202

روح اله مجتهدزاده؛ کاوه رستم‌پور؛ امین مقصودی


تأثیرات شیوه زندگی زنان قوم لر بر تعریف عرصه‌های خصوصی و جمعی در خانه‌های تاریخی ـ قاجاری خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22052/jias.2024.253044.1208

مژگان هادی پور مرادی؛ مسعود ناری قمی؛ ساناز رهروی پوده؛ مریم قاسمی سیچانی


علمی ترویجی

زیبایی شناسی نماهای آجرکاری مدرن آپارتمان های مسکونی شهر تهران طی دو دهۀ اخیر از منظر منطقه گرایی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22052/jias.2024.246673.1085

میلاد حبیبی لیالستانی؛ محمدرضا نعیمی؛ حسن علی پورمند؛ رضا افهمی