دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

مدارس شهر یزد در روزگار آل کاکویه و اتابکان: بازشناسی معماری و فهم ماهیت مدارس برپایۀ گزارش‌های تاریخی و شواهد محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22052/jias.2024.253321.1234

ذات الله نیک زاد؛ مجتبی مهرعلی


مسجد و مدرسۀ دارالاحسان سنندج: بررسی صورت اولیه و دگرگونی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22052/jias.2024.252775.1191

سیدکامیار نقشبندی؛ زهرا اهری؛ هادی صفایی پور


تحقیقات پرسش‌مدار: مطالعات میان‌رشته‌ای معماری و علوم انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1403

10.22052/jias.2024.253642.1251

زهرا اهری؛ هادی ندیمی؛ پریسا رحیم زاده؛ مریم حیدرخانی؛ فاطمه توانایی مروی؛ صحرا عابری زاهد؛ شیوا فلاح نجم آبادی


تأثیرات شیوه زندگی زنان قوم لر بر تعریف عرصه‌های خصوصی و جمعی در خانه‌های تاریخی ـ قاجاری خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22052/jias.2024.253044.1208

مژگان هادی پور مرادی؛ مسعود ناری قمی؛ ساناز رهروی پوده؛ مریم قاسمی سیچانی


از ناصری تا اهواز؛ بازخوانی تجربه تجدد در یک شهر ایرانی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22052/jias.2024.252934.1202

روح اله مجتهدزاده؛ کاوه رستم‌پور؛ امین مقصودی


زیبایی‌شناسی منظر بر اساس شعر توصیفی دورۀ غزنوی، 380ـ432‌ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1403

10.22052/jias.2024.253464.1239

حمیدرضا جیحانی؛ مریم رضائی پور


گونه‌شناسی فضایی ـ کالبدی مساجد تاریخی استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22052/jias.2024.252561.1173

سید محمدحسین ذاکری؛ سیده یاسمن ده بزرگی؛ زهرا غلامی رویین تن


پتانسیل سنجی تهویه طبیعی در فضاهای اداری از منظر اقلیم و طرح فضای داخلی، در مراکز استان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22052/jias.2024.252881.1198

پریسا راه حق؛ زهراسادات زمردیان؛ محمد تحصیلدوست


بررسی نقش مصالح بومی در بناهای سنتی شهر کاشان از منظر پایداری زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.22052/jias.2024.252656.1185

بابک عالمی؛ مهدی ممتحن؛ مرضیه نادری قمی


علمی ترویجی

زیبایی شناسی نماهای آجرکاری مدرن آپارتمان های مسکونی شهر تهران طی دو دهۀ اخیر از منظر منطقه گرایی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22052/jias.2024.246673.1085

میلاد حبیبی لیالستانی؛ محمدرضا نعیمی؛ حسن علی پورمند؛ رضا افهمی