دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

مطالعه قیاسی ویژگی‌های محیطی مرتبط با رفتار از نظر کاربران و مولفه‌های نحو فضا در محله مسکونی با بافت ارگانیک؛ محله چیذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22052/jias.2023.248742.1152

نصر اسلامی مجاوری؛ حمیدرضا انصاری؛ علیرضا عینی‌فر


گونه شناسی معماری مساجد تبریز و باکو در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22052/jias.2023.245873.0

شهناز فرمانی؛ غلامحسین معماریان


استراتژی‌های حمل بار در عصر هخامنشی با تکیه بر شناسایی روش‌های حمل مصالح سنگی در تخت‌جمشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.252590.1181

مهدی معتمدمنش؛ مریم کوراوند؛ زهرا شیرزادنیا؛ خسرو دانشجو


علمی مروری

مقایسۀ تطبیقی رویکردهای طراحی میان بافت تاریخی در پژوهش‌های مرتبط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22052/jias.2023.252976.1206

ایلقار اردبیلچی؛ سعید حقیر؛ حامد مظاهریان؛ سعید خاقانی


علمی پژوهشی

تبیین رویکرد نهادهای مشاور کمیته میراث جهانی در ارزیابی پرونده های نامزد میراث جهانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22052/jias.2023.252914.1200

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان


الگوهای روابط فضایی در رباط‌های مسیر تاریخی جرجان به نیشابور با بهره‌گیری از نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22052/jias.2023.248764.1154

پردیس زنجیریان؛ الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان


علمی ترویجی

نسبت اصالت و یکپارچگی در مرمت میراث معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22052/jias.2023.252972.1207

پیروز حناچی؛ محمد حسن خادم زاده؛ هانیه فراهانی


علمی پژوهشی

بازآفرینی گنبد برج-مقبره سه گنبد ارومیه بر پایه مستندات معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22052/jias.2023.246597.1075

مظفر عباس زاده؛ لیلا دانش