دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

پایش تاریخی در ارزیابی اصالت آرایه‌های معماری مدرسۀ رکنیۀ یزد با نگاهی به اصول حفظ میراث جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.22052/jias.2022.245961.0

فائزه اصفهانی پور هنزائی؛ امیرحسین کریمی


رباط سپنج، مطالعۀ تطبیقی و تدقیق دورۀ تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22052/jias.2022.245833.0

وحید حیدری؛ امیرحسین صالحی


شفاهی و مکتوب در آموزش معماری دوران اسلامی، فرضیه‌ای در باب انتقال علم در حوزۀ معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22052/jias.2022.245941.0

روح الله مجتهدزاده


خوانش متن و شناسایی خوشنویس کتیبۀ طوماری از دست رفتۀ جلوخان مسجد شیخ لطف‌الله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22052/jias.2022.246085.1013

محمد صادق اکرامی؛ محمد غلامعلی فلاح


معماری، عدالت، تاریخ‌نویسی: چهارچوب مطالعۀ تاریخ معماری بر پایۀ پرسش از مفهوم عدالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22052/jias.2022.246349.1049

محمد مهدی عبداله‌زاده


شناسایی الگوهای ذهنی متخصصان در آموزش سواد بصریِ میراث معماری ایران به کودکان دورۀ ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22052/jias.2022.245960.0

مائده غدیری نیا؛ فرهنگ مظفر؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ بهرام صالح صدق پور


سازگاری رفتاری ساکنان خانه‌های ویلایی و آپارتمانی شهر رشت در فصل تابستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22052/jias.2022.246485.1059

نرگس رضازاده پیله داربنی؛ شاهین حیدری؛ حسین سلطان زاده


معماری و مسیریابی: تحلیل اثر دسترسی بصری بر فرایند مسیریابی در فضاهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22052/jias.2022.246540.1066

سروناز شریفی؛ صالحه بخارائی؛ محمد علی مظاهری تهرانی


معاصرسازی الگوی مسکن بومی اصفهان بر پایۀ تحلیل روابط غیرشکلی پلان، نمونۀ موردی: خانۀ جنگجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22052/jias.2022.245859.0

محمد لطیفی؛ محمدجواد مهدوی‌نژاد


علمی مروری

تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) در بستر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22052/jias.2022.245958.0

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان؛ رسول وطن دوست


سیر تحول حیاط در خانه‌های یزد از دورۀ آل مظفر تا صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22052/jias.2022.245790.0

داوود امامی میبدی


علمی ترویجی

«هندسه» همان «قدر» است و «عاقلۀ زنده و خَلّاقِ مهندسین» همان «لیلۀ مبارکۀ قدر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1401

10.22052/jias.2022.248247.1099

محمّد علی‌آبادی


علمی مروری

توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22052/jias.2022.245876.0

کاظم مختارنیا؛ محمد حسن طالبیان؛ پرستو عشرتی