نویسنده = محمد حسن طالبیان
الگوهای روابط فضایی در رباط‌های مسیر تاریخی جرجان به نیشابور با بهره‌گیری از نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.248764.1154

پردیس زنجیریان؛ الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان


تبیین رویکرد نهادهای مشاور کمیتۀ میراث جهانی در ارزیابی پرونده‌های نامزد میراث جهانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.252914.1200

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان


تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) در بستر زمان

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 215-236

10.22052/jias.2022.245958.0

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان؛ رسول وطن دوست


توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 205-223

10.22052/jias.2022.245876.0

کاظم مختارنیا؛ محمد حسن طالبیان؛ پرستو عشرتی


شاخص‌های به‌کارگیری ظرفیت میراث‌فرهنگی برای توسعۀ پایدار اقتصاد محلی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1400، صفحه 195-211

10.22052/jias.2022.111876

سارا تیمورتاش؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن طالبیان


شناسایی گونه‌های سقف‌های تیر چوبی تخت در خانه‌های تاریخی شیراز

دوره 9، شماره 18، بهمن 1399، صفحه 71-87

محمدحسن طالبیان؛ افسانه سلطانی


قلمروهای تفاهمی، بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 25-40

محمدمنصور فلامکی؛ مصطفی پورعلی؛ محمدحسن طالبیان؛ هاشم هاشم‌نژاد