دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مرداد 1395 
باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین

صفحه 7-23

مریم رضایی‌پور؛ هما ایرانی بهبهانی


خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول

صفحه 47-65

مجتبی زرگرزاده دزفولی؛ کیانوش لاری بقال؛ نجمه سالاری‌نسب؛ مهناز بابایی‌مراد


تزیینات معماری مسکونی دورۀ آل‌مظفر در منطقۀ یزد و جایگاه آن‌ها در خانه‌های این دوره

صفحه 101-122

محمد ابراهیم زارعی؛ فضل‌الله میردهقان اشکذری؛ محمد حسن خادم‌زاده


سازه، فرم و معماری

صفحه 123-140

بابک عالمی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سعید مشایخ فریدنی