نویسنده = محمدحسن طالبیان
الگوهای روابط فضایی در رباط‌های مسیر تاریخی جرجان به نیشابور با بهره‌گیری از نحو فضا

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 5-27

10.22052/jias.2023.248764.1154

پردیس زنجیریان؛ الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان


تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان (۱۹۷۲) در بستر زمان

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 215-236

10.22052/jias.2022.245958.0

محمدرضا محمودی قوژدی؛ محمدحسن طالبیان؛ رسول وطن دوست


توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 205-223

10.22052/jias.2022.245876.0

کاظم مختارنیا؛ محمد حسن طالبیان؛ پرستو عشرتی


شاخص‌های به‌کارگیری ظرفیت میراث‌فرهنگی برای توسعۀ پایدار اقتصاد محلی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1400، صفحه 195-211

10.22052/jias.2022.111876

سارا تیمورتاش؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن طالبیان


شناسایی گونه‌های سقف‌های تیر چوبی تخت در خانه‌های تاریخی شیراز

دوره 9، شماره 18، بهمن 1399، صفحه 71-87

محمدحسن طالبیان؛ افسانه سلطانی


قلمروهای تفاهمی، بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 25-40

محمدمنصور فلامکی؛ مصطفی پورعلی؛ محمدحسن طالبیان؛ هاشم هاشم‌نژاد