نویسنده = مسعود ناری قمی
تأثیرات شیوه زندگی زنان قوم لر بر تعریف عرصه‌های خصوصی و جمعی در خانه‌های تاریخی ـ قاجاری خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22052/jias.2024.253044.1208

مژگان هادی پور مرادی؛ مسعود ناری قمی؛ ساناز رهروی پوده؛ مریم قاسمی سیچانی


الگوهای کالبدی حسینیه‌ها: ریشه‌ها و تحولات

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 25-45

مسعود ناری قمی