کلیدواژه‌ها = آسایش حرارتی
سازگاری رفتاری ساکنان خانه‌های ویلایی و آپارتمانی شهر رشت در فصل تابستان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 131-157

10.22052/jias.2022.246485.1059

نرگس رضازاده پیله داربنی؛ شاهین حیدری؛ حسین سلطان زاده


ارزیابی و مقایسۀ آسایش حرارتی در محلات مسکونی شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلات علی‌قلی‌آقا و دشتستان) (علمی پژوهشی)

دوره 8، شماره 15، مرداد 1398، صفحه 47-64

10.22052/1.15.47

فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی