نویسنده = اصغر محمدمرادی
نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونۀ مطالعاتی ایوان ‌موزائیک شهر بیشاپور (علمی پژوهشی)

دوره 8، شماره 15، مرداد 1398، صفحه 143-153

10.22052/1.15.143

علیرضا شاه محمدپور سلمانی؛ حمیدرضا بخشنده فرد؛ اصغر محمدمرادی


آفرینش معماری به‌ روش قیاس با طبیعت

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 85-101

محسن فیضی؛ لیلا علیپور؛ اصغر محمدمرادی


رویکردی به احیاء مهمان‌خانه قاجاری قزوین

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 55-66

اصغر محمدمرادی؛ مهرزاد پرهیزکاری