کلیدواژه‌ها = خوون‌چینی
شناسایی نقوش و بررسی عناصر تشکیل‌دهندۀ خوون‌چینی‌‌های شوشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.253191.1222

علی زنگنه؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی


خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 47-65

مجتبی زرگرزاده دزفولی؛ کیانوش لاری بقال؛ نجمه سالاری‌نسب؛ مهناز بابایی‌مراد