کلیدواژه‌ها = سلجوقی
بازآفرینی گنبد برج‌مقبرۀسه‌گنبد ارومیه بر پایۀ مستندات معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.246597.1075

مظفر عباس زاده؛ لیلا دانش


رباط سپنج، مطالعۀ تطبیقی و تدقیق دورۀ تاریخی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 31-51

10.22052/jias.2022.245833.0

وحید حیدری؛ امیرحسین صالحی