نویسنده = بابک عالمی
بررسی نقش مصالح بومی در بناهای سنتی شهر کاشان از منظر پایداری زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1403

10.22052/jias.2024.252656.1185

بابک عالمی؛ مهدی ممتحن؛ مرضیه نادری قمی


سازه، فرم و معماری

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 123-140

بابک عالمی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سعید مشایخ فریدنی