کلیدواژه‌ها = تاریخ معماری ایران
مسجد و مدرسۀ دارالاحسان سنندج: بررسی صورت اولیه و دگرگونی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1402

10.22052/jias.2024.252775.1191

سیدکامیار نقشبندی؛ زهرا اهری؛ هادی صفایی پور


درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 5-25

مهرداد قیومی بیدهندی؛ امید شمس