گزارش علمی: بررسی چگونگیِ کاربرد اسناد در مطالعات تاریخ معماری ایران

نویسنده

چکیده

اسناد، مدارکی نوشتاری‌اند که برخی رویدادهای مهم زندگی در دوران مختلف، در آن‌ها ثبت شده است. هدف این مقاله شناسایی استعداد معماریانۀ اسناد و چگونگیِ استفاده از آن‌ها در مطالعات تاریخ معماری ایران است. روش تحقیق مقاله به‌صورت تحلیل محتوا و روش گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه‌ای است. برای آشنایی با نحوۀ خواندن اسناد و ویژگی‌های‌شان، نخست، تاریخچه و انواع و اجزای آن‌ها و سپس انواع خط و زبانِ به‌کاررفته در اسناد را مطالعه می‌کنیم. در بخش اصلی مقاله، به چگونگیِ کاربرد این مدارک در مطالعات تاریخ معماری ایران می‌پردازیم و با مثال‌هایی، نحوۀ یافتن اطلاعات معماریانه در آن‌ها را نشان می‌دهیم. بااهمیت‌ترین اسناد در این زمینه، وقف‌نامه‌ها، فرمان‌های حکومتی، نامه‌ها و گزارش‌های اداری و اسناد خرید و فروش‌اند. این مدارک گاهی وضعیت جامعۀ زمان خود را انعکاس می‌دهند و گاهی مستقیماً به اطلاعات مربوط به معماری آثار اشاره می‌کنند. از جمله داده‌های معماریانۀ مهمی که با جست‌وجو در آن‌ها می‌توان یافت، چنین‌اند: وضعیت شهرها و بناها و تغییراتشان در طول زمان، مکان جغرافیایی و حدود اربعۀ املاک، تاریخ دقیق ساخت اثر، نام فضاها، جزئیات کالبدی و فنّی، هنرها و مشاغل وابسته به معماری و اصطلاحات معماریانه. برای این تحقیق، به کتاب‌ها و مقالاتی که دربارۀ تاریخچه و ویژگی‌های اسناد نوشته شده است و همچنین به متن اسناد رجوع کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها