نویسنده = مریم رضایی‌پور
زیبایی‌شناسی منظر بر اساس شعر توصیفی دورۀ غزنوی، 380ـ432‌ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1403

10.22052/jias.2024.253464.1239

حمیدرضا جیحانی؛ مریم رضائی پور


باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 7-23

مریم رضایی‌پور؛ هما ایرانی بهبهانی