نویسنده = مریم قاسمی سیچانی
تأثیرات شیوه زندگی زنان قوم لر بر تعریف عرصه‌های خصوصی و جمعی در خانه‌های تاریخی ـ قاجاری خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22052/jias.2024.253044.1208

مژگان هادی پور مرادی؛ مسعود ناری قمی؛ ساناز رهروی پوده؛ مریم قاسمی سیچانی


ارزیابی و مقایسۀ آسایش حرارتی در محلات مسکونی شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلات علی‌قلی‌آقا و دشتستان) (علمی پژوهشی)

دوره 8، شماره 15، مرداد 1398، صفحه 47-64

10.22052/1.15.47

فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی