نویسنده = ���������� ��������
جست‌وجویی در نقش و اهمیت بِقاع خیر در ایرانِ سدۀ نهم هجری

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 155-171

10.22052/jias.2023.248443.1124

نازنین شهیدی مارنانی؛ نیلوفر ملک؛ زهرا اهری


دروازه در شهرهای سده‌های نخست اسلامی ایران (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 77-96

10.22052/9.17.77

پریسا رحیم‌زاده؛ زهرا اهری