نویسنده = محمدرضا بمانیان
نقش ساختار بازارچه‌های سنتی بازار تبریز در ماندگاریِ ذهنی فضا و عمقِ دسترسی کاربران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 245-260

سهند جلالی؛ زهرا حسینی؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان


محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 31-48

مجید حیدری دلگرم؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه‌های نخستین در معماری ایران

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 5-19

هادی صفایی‌پور؛ غلامحسین معماریان؛ محمدرضا بمانیان