کلیدواژه‌ها = تزیینات آجری
شناسایی نقوش و بررسی عناصر تشکیل‌دهندۀ خوون‌چینی‌‌های شوشتر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/jias.2023.253191.1222

علی زنگنه؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ امین اله احدی