نویسنده = ������������ ��������
نقش ساختار بازارچه‌های سنتی بازار تبریز در ماندگاریِ ذهنی فضا و عمقِ دسترسی کاربران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 245-260

سهند جلالی؛ زهرا حسینی؛ منصور یگانه؛ محمدرضا بمانیان