نویسنده = ���������� ���������������� ������������
جست‌وجویی در نقش و اهمیت بِقاع خیر در ایرانِ سدۀ نهم هجری

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 155-171

10.22052/jias.2023.248443.1124

نازنین شهیدی مارنانی؛ نیلوفر ملک؛ زهرا اهری


باغ سعاد‌ت‌آباد اصفهان در آینۀ مثنوی گلزار سعادت

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 67-84

نازنین شهیدی مارنانی