نویسنده = �������������������� ������������
پی‌جویی معماری کریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و کالبد دبیرستانی در شهر قزوین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 65-89

مهرزاد پرهیزکاری؛ مریم شوریده


رویکردی به احیاء مهمان‌خانه قاجاری قزوین

دوره 2، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 55-66

اصغر محمدمرادی؛ مهرزاد پرهیزکاری