نویسنده = غلامحسین معماریان
گونه‌شناسی تحلیلی مساجد تاریخی حوزۀ فرهنگی کردستان ایران

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 103-124

محمدحسن خادم‌زاده؛ غلامحسین معماریان؛ کامیار صلواتی


فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه‌های نخستین در معماری ایران

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 5-19

هادی صفایی‌پور؛ غلامحسین معماریان؛ محمدرضا بمانیان