معماریِ سلطنتیِ هخامنشی: نمادی از فناوری و خِرد انسانی در عهد باستان

نویسنده

چکیده

دستاوردهای هنری و معماری هخامنشیان از دیرباز توجه محققان را به خود جلب کرده‌اند، اما بیشتر تحقیقات صورت‌گرفته در این حوزه‌ها به یافتن ریشه‌های آثار امپراتوری هخامنشی در دیگر تمدن‌های باستان معطوف بوده است. در دهه‌های اخیر، تلاش‌های ارزشمندی برای شناخت مستقلی از تاریخ و ارزش‌های هنری آثار هخامنشی صورت گرفته، اما معماری و به‌ویژه فناوری به‌‌کارگرفته‌شده توسط آنان، تنها به‌صورت محدود و پراکنده بررسی گردیده است. چنین مطالعاتی نمی‌تواند افق‌های جدیدی را برای درک بهتر فرهنگ ساختمان‌سازیِ آن عصر پیش روی محققان باز کند. تحقیق حاضر در جست‌وجوی پر نمودن این خلأ دانش است. با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد مهندسی در کاخ‌های هخامنشی، شناخت فناوری‌هایی که برای اجرای این بناها به کار گرفته شده، اهمیت فراوان دارد. با استفاده از پژوهش تاریخی‌تفسیری و تحلیل مهندسی از اسناد باستان‌شناسی، این مقاله روش‌های کاربرد مصالح و فنون ساختمانی، چگونگی مقابله با نیروهای ویرانگر طبیعت و روند توسعۀ فناوری معماری در امپراتوری هخامنشی را معرفی می‌کند. درک تقریبی از ویژگی‌های مصالح ساختمانی و نحوۀ جریان یافتن نیروها، همچنین کاربرد و ترکیب فناوری‌های موجود و توسعۀ هوشمندانۀ روش‌های جدید برای بهبود رفتار سازه‌ای بنا، از جمله مواردی بودند که ساخت بناهای عظیم سلطنتی هخامنشی را امکان‌پذیر ساخت.  
 

کلیدواژه‌ها