کلیدواژه‌ها = گونه‌شناسی مسجد
گونه‌شناسی تحلیلی مساجد تاریخی حوزۀ فرهنگی کردستان ایران

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 103-124

محمدحسن خادم‌زاده؛ غلامحسین معماریان؛ کامیار صلواتی