کلیدواژه‌ها = الگوهای طبیعت
آفرینش معماری به‌ روش قیاس با طبیعت

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 85-101

محسن فیضی؛ لیلا علیپور؛ اصغر محمدمرادی