کلیدواژه‌ها = نقوش هندسی
خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 47-65

مجتبی زرگرزاده دزفولی؛ کیانوش لاری بقال؛ نجمه سالاری‌نسب؛ مهناز بابایی‌مراد