کلیدواژه‌ها = فرم معماری
سازه، فرم و معماری

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 123-140

بابک عالمی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سعید مشایخ فریدنی


ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 5-23

محمدباقر کبیرصابر؛ حامد مظاهریان؛ مهناز پیروی