کلیدواژه‌ها = محمدکریم پیرنیا
محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1395، صفحه 31-48

مجید حیدری دلگرم؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری


بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 7-23

مهرداد قیومی بیدهندی؛ محمد مهدی عبدالله زاده