نویسنده = محمدحسن خادم‌زاده
واکاوی نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و راه‌های آن از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول

دوره 7، شماره 14، بهمن 1397، صفحه 79-96

10.22052/1.14.79

دنیا معصومی خامنه؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن خادم‌زاده؛ پرستو عشرتی


گونه‌شناسی تحلیلی مساجد تاریخی حوزۀ فرهنگی کردستان ایران

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 103-124

محمدحسن خادم‌زاده؛ غلامحسین معماریان؛ کامیار صلواتی