سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز

نویسنده

چکیده

هنر کاشیگری و کاشیکاری از آرایه‌های ارزشمند وابسته به معماری است که ذوق، سلیقه و هنرمندی کاشیگری سرزمین ما، آن را به درجه‌ای از رشد رسانده که تحسین بینندگان را برانگیخته است. آنان که با معماری اسلامی ایران آشنایی دارند، بایستی از آگاهی‌های لازم از ارزش‌های هنری، طرح‌ها و نقوش رنگ و لعاب، پخت و به طور کلی از اصول و قواعد و رموز کاشیکاری نیز بهره‌مند باشند. در این مقاله، از کاشی‌های دوره صفویه تا قاجاریه و در امتداد آن تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته و شاخصه‌های کاشیکاری دوره‌های یادشده و اصطلاحات مهم کاشیکاری معرفی ‌گردیده تا علاقه‌مندان با تحولات کاشیگری این دوره آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها