دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، مرداد 1396 
آفرینش معماری به‌ روش قیاس با طبیعت

صفحه 85-101

محسن فیضی؛ لیلا علیپور؛ اصغر محمدمرادی


گونه‌شناسی تحلیلی مساجد تاریخی حوزۀ فرهنگی کردستان ایران

صفحه 103-124

محمدحسن خادم‌زاده؛ غلامحسین معماریان؛ کامیار صلواتی