دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1391 
سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره ایلخانی

صفحه 47-63

عبدالحمید نقره‌کار؛ محمدعلی کی‌نژاد؛ آزیتا بلالی اسکویی