کلیدواژه‌ها = دوره قاجار
گونه شناسی معماری مساجد تبریز و باکو در دوره قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.22052/jias.2023.245873.0

شهناز فرمانی؛ غلامحسین معماریان


بازشناسی سازمان فضایی و ساختار کالبدی باغ تاریخی چشمه علی دامغان براساس اسناد دوره قاجار

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 81-110

10.22052/jias.2023.246107.1018

کاوه منصوری؛ داوود اسداله وش عالی؛ آیسان چاوش نژاد