کلیدواژه‌ها = دوره قاجار
تأثیرات شیوه زندگی زنان قوم لر بر تعریف عرصه‌های خصوصی و جمعی در خانه‌های تاریخی ـ قاجاری خرم‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22052/jias.2024.253044.1208

مژگان هادی پور مرادی؛ مسعود ناری قمی؛ ساناز رهروی پوده؛ مریم قاسمی سیچانی


بازشناسی سازمان فضایی و ساختار کالبدی باغ تاریخی چشمه علی دامغان براساس اسناد دوره قاجار

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 81-110

10.22052/jias.2023.246107.1018

کاوه منصوری؛ داوود اسداله وش عالی؛ آیسان چاوش نژاد