نویسنده = ������������ ������������
سیر تحول مسجدجامع فرومد با تأکید بر افزوده‌های دورۀ ایلخانی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 165-192

کاوه منصوری؛ فرامرز پارسی؛ فرشید رحیمی کلهرودی