نویسنده = ������������������ ��������
شاخص‌های به‌کارگیری ظرفیت میراث‌فرهنگی برای توسعۀ پایدار اقتصاد محلی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1400، صفحه 195-211

10.22052/jias.2022.111876

سارا تیمورتاش؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن طالبیان