نویسنده = ��������������������� ����������
دروازه در شهرهای سده‌های نخست اسلامی ایران (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 77-96

10.22052/9.17.77

پریسا رحیم‌زاده؛ زهرا اهری