نویسنده = �������������� ������������
تحلیل پایداری لرزه‌ای سه قوس ایرانی (علمی پژوهشی)

دوره 9، شماره 17، مرداد 1399، صفحه 142-163

10.22052/9.17.142

فرزین ایزدپناه؛ سروناز سرداری