نویسنده = �������������� ������������ ��������
تزیینات معماری مسکونی دورۀ آل‌مظفر در منطقۀ یزد و جایگاه آن‌ها در خانه‌های این دوره

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 101-122

محمد ابراهیم زارعی؛ فضل‌الله میردهقان اشکذری؛ محمد حسن خادم‌زاده