نویسنده = ������������������� ��������
بررسی تطبیقی باغ‌سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصیف‌های بهشتی

دوره 3، شماره 5، مرداد 1393، صفحه 57-79

مهدی حمزه‌نژاد؛ پریا سعادت‌جو؛ مجتبی انصاری