نویسنده = �������������������� ����������
عوامل کالبدی مؤثر بر ادراک تراکم در محیط‌های مسکونی، نمونۀ موردی: محلات مسکونی شهر مشهد

دوره 6، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 43-61

شهرام پوردیهیمی؛ رامین مدنی؛ فاطمه موسوی‌نیا


سازه، فرم و معماری

دوره 5، شماره 9، مرداد 1395، صفحه 123-140

بابک عالمی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سعید مشایخ فریدنی


توالی معنادار فعالیت‌ها در مسکن، مطالعۀ موردی ایل قشقایی

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 5-17

محسن افشاری؛ شهرام پوردیهیمی


روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 37-64

محمد دیده‌بان؛ شهرام پوردیهیمی؛ امید ریسمانچیان