نویسنده = ���������� �������������� ����������
سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره ایلخانی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 47-63

عبدالحمید نقره‌کار؛ محمدعلی کی‌نژاد؛ آزیتا بلالی اسکویی