نویسنده = پیروز حناچی
نسبت اصالت و یکپارچگی در مرمت میراث معماری

دوره 12، شماره 23، شهریور 1402، صفحه 215-229

10.22052/jias.2023.252972.1207

پیروز حناچی؛ محمد حسن خادم زاده؛ هانیه فراهانی


گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول

دوره 6، شماره 12، بهمن 1396، صفحه 97-116

مرتضی فرح بخش؛ پیروز حناچی؛ معصومه غنایی


محلۀ عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته

دوره 4، شماره 7، مرداد 1394، صفحه 19-34

نعیمه رضائی؛ پیروز حناچی