برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز (31097 مشاهده)
آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر (15109 مشاهده)
ویژگی‌های بصری شاخص تزئینات گچبری‌ معماری عصر ایلخانی (14909 مشاهده)
گونه شناسی مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی ایران، بررسی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی (12104 مشاهده)
سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز (11893 مشاهده)
بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی) (11843 مشاهده)
حسّ حضور، مطلوب‌ترین برآیند ارتباطات انسان با محیط (10745 مشاهده)
بازآفرینی فرهنگ‌مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گردشگری شهری (10631 مشاهده)
بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری (10503 مشاهده)
مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران (10491 مشاهده)
جایگاه عقل در مفهوم پایداری شهر، نگاهی دیگر به مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی (10295 مشاهده)
آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (10209 مشاهده)
درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران (10173 مشاهده)
سنندج شهر اُرسی؛ بررسی روند شکل‌گیری و گسترش هنر اُرسی‌سازی براساس نمونه‌های موجود (9763 مشاهده)
گونه‌شناسی مزارهای اسلامی در ایران، بر اساس مفاهیم قدسی تشبیه، تنزیه، جمال و جلال (9287 مشاهده)
سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره ایلخانی (9066 مشاهده)
بررسی بازسازی مسکن پس از سانحه از منظر تصویر ذهنی ساکنان، نمونه موردی بره‌سر پس از زلزله رودبارـ منجیل1369 (8821 مشاهده)
نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها (8563 مشاهده)
باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین (7745 مشاهده)
شناخت ساختار کالبدی قلعه روستای خورانق با رویکرد تأثیرپذیری از الگوهای رفتاری (7680 مشاهده)
ادراک شهروندان از منظر ساختمان‌های بلند شهری، نمونه موردی هتل چمران شیراز (7413 مشاهده)
روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول (7213 مشاهده)
رویکردی به احیاء مهمان‌خانه قاجاری قزوین (7136 مشاهده)
سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقلاب اسلامی (1389-1357) در خلال مطبوعات تخصصی (7118 مشاهده)
خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی (6999 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل اصول فضایی و الگوگزینی بهینه در معماری الگوگرای معاصر ایران، بررسی موردی: سازمان میراث‌فرهنگی کشور، حسین امانت (26393 دریافت)
گونه شناسی مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی ایران، بررسی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی (14532 دریافت)
ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز (14221 دریافت)
سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز (11325 دریافت)
ویژگی‌های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه‌های سالمندان، (نمونه موردی: خانه‌های سالمندان ناحیۀ شمیرانات در استان تهران) (9913 دریافت)
خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول (8415 دریافت)
ویژگی‌های بصری شاخص تزئینات گچبری‌ معماری عصر ایلخانی (8365 دریافت)
سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز از سدۀ چهارم تا دوازدهم هجری قمری (8222 دریافت)
آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر (7929 دریافت)
گزارش علمی: نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران (7419 دریافت)
محلۀ عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته (6676 دریافت)
تأثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم‌نویسی‌های امروز (6501 دریافت)
بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان (نمونه‌های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله) (6452 دریافت)
حسّ حضور، مطلوب‌ترین برآیند ارتباطات انسان با محیط (6409 دریافت)
تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز (6237 دریافت)
سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقلاب اسلامی (1389-1357) در خلال مطبوعات تخصصی (6020 دریافت)
بررسی سه منارۀ مهم دورۀ سلجوقی؛ چهل‌دختران اصفهان، تاریخانۀ دامغان و مسجد جامع ساوه (5797 دریافت)
الگوی طراحی شهری بیشاپور (5768 دریافت)
بررسی و تبیین سیر تحول سیاست‌ها و برنامه‌های حفاظت از میراث فرهنگی، بازۀ زمانی سال 1357تا1391 (5427 دریافت)
نقش شبکۀ مادی‌ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان تاریخی، از آغاز تا پایان دورۀ صفوی (5383 دریافت)
نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها (5223 دریافت)
رابطۀ بین محیط کالبدی معماری با نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی/ نارسایی‌توجه در کودکان 6-10 سال تهران (4906 دریافت)
آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (4533 دریافت)
مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران (4401 دریافت)
گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول (4362 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 26505 بازدید)
راه‌های ارتباط با نشریه ( 12676 بازدید)
درباره مطالعات معماری ایران ( 12661 بازدید)
(گروه دبیران، به ترتیب الفبا) ( 11157 بازدید)
تصاویر روی جلد نشریه مطالعات معماری ایران ( 10613 بازدید)
اهداف، محورها و زمینه‌های نشریه ( 7944 بازدید)
فرایند پذیرش و انتشار مقالات ( 2261 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1414 بازدید)
خوش آمدید ( 1008 بازدید)
داوران نشریه در سال ۱۳۹۸ ( 754 بازدید)
فرم‌های تعهد و تأییدیه ( 610 بازدید)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه ( 304 بازدید)
پیوندهای مفید ( 263 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تصاویر روی جلد نشریه مطالعات معماری ایران ( 124 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 69 ارسال)
اهداف، محورها و زمینه‌های نشریه ( 67 ارسال)
(گروه دبیران، به ترتیب الفبا) ( 66 ارسال)
خوش آمدید ( 65 ارسال)
درباره مطالعات معماری ایران ( 59 ارسال)
راه‌های ارتباط با نشریه ( 57 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
(گروه دبیران، به ترتیب الفبا) ( 947 چاپ)
تصاویر روی جلد نشریه مطالعات معماری ایران ( 868 چاپ)
درباره مطالعات معماری ایران ( 848 چاپ)
راه‌های ارتباط با نشریه ( 759 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 733 چاپ)
اهداف، محورها و زمینه‌های نشریه ( 645 چاپ)
خوش آمدید ( 514 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 170 چاپ)
فرایند پذیرش و انتشار مقالات ( 165 چاپ)
فرم‌های تعهد و تأییدیه ( 70 چاپ)
داوران نشریه در سال ۱۳۹۸ ( 57 چاپ)
پیوندهای مفید ( 36 چاپ)
پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه ( 34 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مطالعات معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Iranian Architecture Studies

Designed & Developed by : Yektaweb