برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز (30803 مشاهده)
آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر (14702 مشاهده)
ویژگی‌های بصری شاخص تزئینات گچبری‌ معماری عصر ایلخانی (14424 مشاهده)
گونه شناسی مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی ایران، بررسی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی (11626 مشاهده)
سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز (11475 مشاهده)
بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی) (11361 مشاهده)
حسّ حضور، مطلوب‌ترین برآیند ارتباطات انسان با محیط (10385 مشاهده)
بازآفرینی فرهنگ‌مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گردشگری شهری (10204 مشاهده)
مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران (10056 مشاهده)
بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری (9968 مشاهده)
جایگاه عقل در مفهوم پایداری شهر، نگاهی دیگر به مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی (9920 مشاهده)
آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (9877 مشاهده)
درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران (9779 مشاهده)
سنندج شهر اُرسی؛ بررسی روند شکل‌گیری و گسترش هنر اُرسی‌سازی براساس نمونه‌های موجود (9415 مشاهده)
گونه‌شناسی مزارهای اسلامی در ایران، بر اساس مفاهیم قدسی تشبیه، تنزیه، جمال و جلال (8960 مشاهده)
سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره ایلخانی (8715 مشاهده)
بررسی بازسازی مسکن پس از سانحه از منظر تصویر ذهنی ساکنان، نمونه موردی بره‌سر پس از زلزله رودبارـ منجیل1369 (8484 مشاهده)
نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها (8158 مشاهده)
شناخت ساختار کالبدی قلعه روستای خورانق با رویکرد تأثیرپذیری از الگوهای رفتاری (7374 مشاهده)
باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین (7370 مشاهده)
ادراک شهروندان از منظر ساختمان‌های بلند شهری، نمونه موردی هتل چمران شیراز (7058 مشاهده)
رویکردی به احیاء مهمان‌خانه قاجاری قزوین (6837 مشاهده)
روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول (6828 مشاهده)
سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقلاب اسلامی (1389-1357) در خلال مطبوعات تخصصی (6793 مشاهده)
خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی (6628 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیل اصول فضایی و الگوگزینی بهینه در معماری الگوگرای معاصر ایران، بررسی موردی: سازمان میراث‌فرهنگی کشور، حسین امانت (21055 دریافت)
گونه شناسی مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی ایران، بررسی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی (13129 دریافت)
ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز (12899 دریافت)
سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز (10999 دریافت)
ویژگی‌های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه‌های سالمندان، (نمونه موردی: خانه‌های سالمندان ناحیۀ شمیرانات در استان تهران) (8603 دریافت)
ویژگی‌های بصری شاخص تزئینات گچبری‌ معماری عصر ایلخانی (8118 دریافت)
خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول (7782 دریافت)
سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز از سدۀ چهارم تا دوازدهم هجری قمری (7642 دریافت)
آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر (7636 دریافت)
گزارش علمی: نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران (6831 دریافت)
حسّ حضور، مطلوب‌ترین برآیند ارتباطات انسان با محیط (6292 دریافت)
محلۀ عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته (6056 دریافت)
بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان (نمونه‌های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله) (6051 دریافت)
تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز (5954 دریافت)
تأثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم‌نویسی‌های امروز (5749 دریافت)
سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقلاب اسلامی (1389-1357) در خلال مطبوعات تخصصی (5611 دریافت)
الگوی طراحی شهری بیشاپور (5324 دریافت)
بررسی سه منارۀ مهم دورۀ سلجوقی؛ چهل‌دختران اصفهان، تاریخانۀ دامغان و مسجد جامع ساوه (5290 دریافت)
نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها (5066 دریافت)
بررسی و تبیین سیر تحول سیاست‌ها و برنامه‌های حفاظت از میراث فرهنگی، بازۀ زمانی سال 1357تا1391 (5052 دریافت)
رابطۀ بین محیط کالبدی معماری با نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی/ نارسایی‌توجه در کودکان 6-10 سال تهران (4691 دریافت)
نقش شبکۀ مادی‌ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان تاریخی، از آغاز تا پایان دورۀ صفوی (4688 دریافت)
آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (4398 دریافت)
مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران (4196 دریافت)
بررسی کیفیت محیطی فضاهای داخلی با تأکید بر آسایش حرارتی در خانه‌های سنتی نمونه‌های موردی: دو خانۀ قجری در شیراز (4120 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 24611 بازدید)
درباره مطالعات معماری ایران ( 11950 بازدید)
راه‌های ارتباط با نشریه ( 11950 بازدید)
تصاویر روی جلد نشریه مطالعات معماری ایران ( 10545 بازدید)
(گروه دبیران، به ترتیب الفبا) ( 10520 بازدید)
اهداف، محورها و زمینه‌های نشریه ( 7422 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 2013 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1990 بازدید)
فرایند پذیرش و انتشار مقالات ( 1615 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 1117 بازدید)
خوش آمدید ( 1004 بازدید)
داوران ( 199 بازدید)
فرم‌های تعهد و تأییدیه ( 179 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
تصاویر روی جلد نشریه مطالعات معماری ایران ( 124 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 69 ارسال)
اهداف، محورها و زمینه‌های نشریه ( 67 ارسال)
(گروه دبیران، به ترتیب الفبا) ( 66 ارسال)
خوش آمدید ( 65 ارسال)
درباره مطالعات معماری ایران ( 59 ارسال)
راه‌های ارتباط با نشریه ( 57 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
(گروه دبیران، به ترتیب الفبا) ( 892 چاپ)
تصاویر روی جلد نشریه مطالعات معماری ایران ( 848 چاپ)
درباره مطالعات معماری ایران ( 802 چاپ)
راه‌های ارتباط با نشریه ( 715 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 685 چاپ)
اهداف، محورها و زمینه‌های نشریه ( 605 چاپ)
خوش آمدید ( 511 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 162 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 147 چاپ)
فرایند پذیرش و انتشار مقالات ( 120 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 116 چاپ)
فرم‌های تعهد و تأییدیه ( 22 چاپ)
داوران ( 14 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مطالعات معماری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Iranian Architecture Studies

Designed & Developed by : Yektaweb