مطالعات معماری ایران- اطلاعات تماس
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر نشریه: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان

دانشکده معماری و هنر، کد پستی: 53153-87317

آدرس ایمیل جهت ارتباط با دفتر نشریه:

j.ir.arch.s@gmail.com

031-55913155

با توجه به کنترل دائم و هرروز ایمیل های ارسالی، لطفا هرگونه سوال یا

مشورتی در خصوص فرایند مدیریت مقاله،از طریق ایمیل پرسش شود.

تماس تلفنی با دفتر نشریه، صرفا در موارد اضطراری صورت گیرد.

 

نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معماری ایران:
http://jias.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب