مطالعات معماری ایران- اطلاعات تماس
...

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر نشریه: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان

دانشکده معماری و هنر، کد پستی: 53153-87317

آدرس ایمیل جهت ارتباط با دفتر نشریه:

j.ir.arch.sgmail.com

031-55913155

با توجه به کنترل دائم و روزانه ایمیل های ارسالی و نظر به این که تمامی اطلاعات قابل پیگیری مربوط به وضعیت مقالات در سایت مجله قابل مشاهده است، پژوهشگران محترم لطفا هرگونه سوال یا مشورتی در خصوص فرایند مدیریت مقاله را تنها از طریق ایمیل مطرح کنند و یا در صورت اضطرار فقط در روز دوشنبه ساعت 10-12 با دفتر مجله تماس بگیرند.

 

نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معماری ایران:
http://jias.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب